[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   ภาพกิจกรรม    My Office spm16    ติดต่อเรา  
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อ  นางศินีนาถ จันดี
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
วิชาเอก  เคมี
  ชื่อ  นางรจนา แสงสุข
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ชื่อ  นางสาวมัสนา หมานเหล็บ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  คม.
  วิชาเอก  หลักสูตรและการสอน

โรงเรียนสามบ่อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140                 
TEL : 074-589566 E-Mail : sambowittaya16@gmail.com