[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   ภาพกิจกรรม    My Office spm16    ติดต่อเรา  
 
รายการเอกสารทั้งหมด                                                                           ระบุชื่อเอกสารที่ต้องการค้นหา     
ที่
เรื่อง
สถิติ
กลุ่ม
ดาวน์โหลด
1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เคมี (เพิ่มเติม) โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย ชุดกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องพันธะเคมี รายวิชาเคมี 1 ว31221 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามบ่อวิทยา อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 141 กลุ่มบริหารงานวิชาการ
  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>

โรงเรียนสามบ่อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140                 
TEL : 074-589566 E-Mail : sambowittaya16@gmail.com