[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ชื่อ  นางสาวศิริพร ธรรมชาติ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ค.บ.
วิชาเอก  ภูมิศาสตร์

  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ชื่อ  นางณัฐติกาญจน์ สมัครพงศ์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.
วิชาเอก  คหกรรมศาสตร์
  ชื่อ  ฉันทนา สังข์น้อย
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  สังคมศึกษา
  ชื่อ  นางรจนา แสงสุข
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  ชื่อ  นางสาวมัสนา หมานเหล็บ
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  คม.
  วิชาเอก  หลักสูตรและการสอน