[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ชื่อ  นางจิณณ์ญาดา ชูศิริ
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.บ.
วิชาเอก  บรรณารักษศาสตร์

  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ชื่อ  นายทรงวุฒิ ขุนจำนงค์
ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
วุฒิการศึกษา  วท.บ
วิชาเอก  พลศึกษา