[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ชื่อ  นางศินีนาถ จันดี
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  กศ.ม.
วิชาเอก  เคมี
  ชื่อ  นายวิชาญ ดำมะนิลศรี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ
  วิชาเอก  อุตสาหกรรมศิลป์
  ชื่อ  นางสาววิชุดา ทองมณี
  ตำแหน่ง  ลูกจ้างชั่วคราว
  วุฒิการศึกษา  บธ.บ.
  วิชาเอก  การบัญชี