[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   ภาพกิจกรรม    My Office spm16    ติดต่อเรา  
 


นางจิณณ์ญาดา ชูศิริ
ครูชำนาญการ
089-0657579


นางพรพิมล ทองเย็น
ครูชำนาญการ


นางศินีนาถ จันดี
ครูชำนาญการ


นางสาวศิริพร ธรรมชาติ
ครูชำนาญการ


นายจรูญ แก้วเจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางบุญญา เครือหงส์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายทรงวุฒิ ขุนจำนงค์
ลูกจ้างชั่วคราว


นางณัฐติกาญจน์ สมัครพงศ์
ครูชำนาญการ

โรงเรียนสามบ่อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140                 
TEL : 074-589566 E-Mail : sambowittaya16@gmail.com