[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
 หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ภาพกิจกรรม    คลังความรู้    แบบฟอร์ม     สมัครสมาชิก     เข้าระบบ  
   สารประชาสัมพันธ์


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ
   วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสามบ่อวิทยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ กิจกรรมนี้มีคณะครูจากโรงเรียนคลองแดนวิทยา และโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมเข้าร่วม โดยมี ผศ.ดร.ประภาส ปานเตี้ยงอาจารย์มหาวิทยาหาดใหญ่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบานบุรี ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณวิทยากรที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้
    7 มิ.ย. 2566 : 22:06 : ภาพข่าวโดย นางสาวจิตรวดี ปลดทุกข์