[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   ภาพกิจกรรม    My Office spm16    ติดต่อเรา  
 
   สารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-5) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
   โรงเรียนสามบ่อวิทยา จัดกิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการพรทิพย์ ศรีจำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามบ่อวิทยา และคณะครูโรงเรียนสามบ่อวิทยา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำกิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ ณ วัดสามบ่อ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ถวายภัตตาหารเพล ฟังเทศน์ฟังธรรม นั่งสมาธิ และทำจิตอาสาพัฒนาวัด ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 11.00 น.
    29 ก.ค. 2565 : 15:24 : ภาพข่าวโดย นางสาวจิตรวดี ปลดทุกข์

โรงเรียนสามบ่อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140                 
TEL : 074-589566 E-Mail : sambowittaya16@gmail.com