[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   ภาพกิจกรรม    My Office spm16    ติดต่อเรา  
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานเทคโนโลยี

ชื่อ  นางณัฐติกาญจน์ สมัครพงศ์
ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา  ศษ.บ.
วิชาเอก  คหกรรมศาสตร์
  ชื่อ  นายวิชาญ ดำมะนิลศรี
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ
  วิชาเอก  อุตสาหกรรมศิลป์
  ชื่อ  นายเชาวลิต ทองศรีแก้ว
  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
  วุฒิการศึกษา  ค.บ.
  วิชาเอก  อุตสาหกรรมศิลป์

โรงเรียนสามบ่อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140                 
TEL : 074-589566 E-Mail : sambowittaya16@gmail.com