[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   ภาพกิจกรรม    My Office spm16    ติดต่อเรา  
 
   สารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมทำบุญโรงเรียนประจำปี 2566
   7 มีนาคม 2566 โรงเรียนสามบ่อวิทยา ได้จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนประจำปี โดยมีนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอระโนด เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านพระครูอุดมคณารักษ์ ในฐานะผู้ก่อตั้งโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
    11 มี.ค. 2566 : 07:34 : ภาพข่าวโดย นางสาวจิตรวดี ปลดทุกข์โรงเรียนสามบ่อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140                 
TEL : 074-589566 E-Mail : sambowittaya16@gmail.com