[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   ภาพกิจกรรม    My Office spm16    ติดต่อเรา  
 
   สารประชาสัมพันธ์

การเดินขบวนแห่ผ้าพระบฏ กิจกรรมนำผ้าห่มพระธาตุเจดีย์
   6 มีนาคม 2566 โรงเรียนสามบ่อวิทยา นำโดยนางสาวพรทิพย์ ศรีจำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาววัชรี หิดาวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูที่ปรึกษา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมเดินขบวนแห่ผ้าพระบฏ กิจกรรมนำผ้าห่มพระธาตุเจดีย์ จัดโดยเทศบาลตำบลบ่อตรุ โดยมีนายสุรัตน์ ลายจันทร์ นายอำเภอระโนด เป็นประธานในพิธี ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ วัดพระเจดีย์งาม อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีท้องถิ่น เห็นความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประพฤติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี ตลอดจนสนองนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนคุณธรรมของ สพฐ.
    11 มี.ค. 2566 : 07:29 : ภาพข่าวโดย นางสาวจิตรวดี ปลดทุกข์โรงเรียนสามบ่อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140                 
TEL : 074-589566 E-Mail : sambowittaya16@gmail.com