[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   ภาพกิจกรรม    My Office spm16    ติดต่อเรา  
 
   สารประชาสัมพันธ์

การแข่งขันกรีฑา ศูนย์เครือข่ายบ่อตรุ-วัดสน ประำปี 2565
   โรงเรียนสามบ่อวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา ศูนย์เครือข่ายบ่อตรุ-วัดสน ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
    30 ก.ค. 2565 : 10:49 : ภาพข่าวโดย นางสาวจิตรวดี ปลดทุกข์โรงเรียนสามบ่อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140                 
TEL : 074-589566 E-Mail : sambowittaya16@gmail.com