[x] ปิดหน้าต่างนี้
KMOBECMAXSITE 1.2.1
สมัครสมาชิก  เข้าระบบ      
    HOME   ภาพกิจกรรม    My Office spm16    ติดต่อเรา  
 
   สารประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
   โรงเรียนสามบ่อวิทยา จัดกิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียนสามบ่อวิทยา ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำกิจกรรมเข้าวัดวันอาทิตย์ ณ วัดสามบ่อ ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยมีการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ถวายภัตตาหารเพล ฟังเทศน์ฟังธรรม นังสมาธิ และทำจิตอาสาพัฒนาวัด ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 11.00 น.
    20 ก.ค. 2565 : 07:48 : ภาพข่าวโดย นางสาวจิตรวดี ปลดทุกข์โรงเรียนสามบ่อวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16                 
ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา 90140                 
TEL : 074-589566 E-Mail : sambowittaya16@gmail.com